دانشکده قانون جذب

پیوستن به اعضاء دانشکده قانون جذب:

تمامی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی به عضویت دانشکده قانون جذب درمی آیند که در سال 1395 از برنامه ها و امتیازات خاصی برخوردار خواهند شد…

همه اعضای خانواده خورشید آسمان پارس مانند دانشجو به دنبال فارغ التحصیل شدن و عبور از این مرحله ی زندگی خود هستند که در صورت موفقیت به هر یک از اعضا تقدیرنامه با مهر و امضا هیئت مدیره مجموعه اهدا خواهد شد.

این تقدیرنامه بسیار ارزشمند است و نشانه موفقیت شماست.

توجه:منظور از دانشکده صرفا معنای لغوی آن است.

برای اطلاع از برنامه های آموزشی در کانال تلگرام و خبرنامه سایت عضو شوید…