همایش و سمینار

همایش ها و سمینارها سالی یکبار در شهر تهران برگزار میگردد و تاریخ برگزاری آن از طریق ایمیل و پیامک به کاربران اطلاع رسانی خواهد شد.